Zapraszamy do żłobka Bąbelkowo

Cennik

Dotacja z UMK Dotacje Gminy Miejskiej Kraków do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w roku 2024 W roku 2024 Gmina Miejska Kraków kontynuuje udzielanie dotacji (dofinansowania) do dzieci objętych opieką żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. Dotacja (dofinansowanie) udzielana jest wyłącznie na dzieci zamieszkałe na terenie miasta Krakowa objęte opieką żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna i wynosi: 1) 3,50 zł za godzinę opieki nad dzieckiem (dotacja na dzieci objęte opieką placówki na podstawie zawartych i obowiązujących umów z rodzicami/opiekunami prawnymi).

CENNIK:

  1. CZESNE MIESIĘCZNE:  (po uwzględnieniu dotacji z ZUS i UMK )
    – pobyt dziecka do 5h dziennie od 747,50 zł
    – pobyt dziecka do 10h dziennie od 1025 zł

     

2. Opłata wyżywieniowa – 17-20zł/ dzień- w zależności od wybranej diety,  płatna za miesiąc z góry. W przypadku nieobecności Dziecka w Żłobku, zgłoszonej przez Rodzica/ Opiekuna najpóźniej do godziny 8:00 tego samego dnia- kwota odliczana jest od opłaty za kolejny miesiąc.

3. Wpisowe- 600 zł- jest to jednorazowa i bezzwrotna kwota pobierana za zapisanie Dziecka do Żłobka.

 

Galeria

Spacerowy wózek żłobkowy - BąbelkowyBus. Miło nam poinformować, że już od marca nasi podopieczni będą mieli do dyspozycji ten oto wózek spacerowy, aby nasze spacery mogły odbywać się w miejsca oddalone od żłobka.

O nas

Bąbelkowo powstało 10 lat temu i przez ten czas przeszło ogromną metamorfozę. Od Klubu Malucha na os. Mozarta, poprzez żłobek mieszczący się przy ul. Imbramowskiej do dzisiejszej placówki na ul. Siewnej 30a. Lata pracy z Dziećmi i ich Rodzicami nauczyło nas tego, że każde Dziecko jest wyjątkowe i zasługuje na to by tak je traktować. Jesteśmy kadrą psychologiczno- pedagogiczną, mamy wśród nas również pielęgniarkę. W naszej pracy wspieramy rozwój psychofizyczny Dzieci, ale również dbamy o jego rozwój społeczny.
Bąbelkowo to placówka bardzo rodzinna, w której dużą uwagę przykładamy do domowej atmosfery. Pragniemy zapewnić naszym podopiecznym warunki jak najbardziej zbliżone do tych domowych, pełnych ciepła i czułości.
Do dyspozycji Dzieci przeznaczyliśmy 3 sale- każda z nich ok 45m2. Sale te są wyposażone w system wentylacji mechanicznej z oczyszczaczami powietrza, aby zapewnić naszym Bąbelkom jak najlepsze warunki. Codziennie dbamy o rozwój naszych podopiecznych organizując im zajęcia przystosowane do ich wieku oraz stopnia rozwoju. 

Kontakt

Żłobek Bąbelkowo

Ul. Siewna 30A
31-231 Kraków

Tel. +48 696 706 015 +48 600 284 634

babelkowobiuro@gmail.com

Dokumenty do pobrania

Formularz Rekrutacyjny 2020

Umowa

Regulamin Żłobka

Dokumentacja RODO

Dotacje

Gmina Miejska Kraków

Wysokość udzielanej dotacji w 2023 r. przez Gminę Miejską Kraków wynosi:

1) na każde dziecko zamieszkałe na terenie Gminy Miejskiej Kraków objęte opieką żłobka lub klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna – 3,50 zł (słownie: trzy złote 50/100) za godzinę opieki;

2) na każde dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności zamieszkałe na terenie Gminy Miejskiej Kraków objęte opieką żłobka lub klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna – 6,00 zł (słownie: sześć złotych) za godzinę opieki.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotacje
W przypadku ew. pytań lub wątpliwości dotyczących dotacji do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prosimy o kontakt z Biurem ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa tel. 12 616-92-84.

Dotacje Gminy Miejskiej Kraków

Żłobkowy wózek spacerowy "BąbelkowyBus"

Miło nam poinformować, iż od marca 2019 nasi podopieczni będą mieli do dyspozycji wózek spacerowy. Wózek wyposażony jest w sześć foteli z pasami bezpieczeństwa.

Close Menu